Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii "HELIOS"

Adres rejestrowy Stowarzyszenia:
Ul. Legionów Polskich 20/59 32-700 Bochnia


Adres biura (adres do korespondencji):
ul. Wygrana 9/4, 30-311 Kraków

Telefon: +48 12 399 48 81
Fax: + 48 12 399 48 61
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIP: 8681950272

KRS: 0000381937

REGON: 121491270

 

Numer rachunku bankowego
BIZ Bank