Projekty

Projekty realizowane przez stowarzyszenie HELIOS

"STOP NISKIEJ EMISJI" - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze" - ogólnokrajowy projekt z zakresu aktywnej edukacji społecznej, poświęcony przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza na obszarach miejskich. Wartość dofinansowania: 224.920 zł netto, źródło: NFOŚiGW;

"JASNE JAK SŁOŃCE - cykl warsztatów ekologicznych poświęconych energetyce słonecznej" (2013 r.) - projekt szkoleniowy z zakresu energetyki słonecznej dedykowany młodzieży ponadgimnazjalnej. Wartość dofinansowania: 29.050 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków; 

"Czysta energia szansą dla środowiska naturalnego" - cykl warsztatów ekologicznych poświęconych odnawialnym źródłom energii i sposobom oszczędzania energii" (2012 r.) - projekt szkoleniowy dedykowany młodzieży gimnazjalnej, obejmujący warsztaty oraz wydanie publikacji edukacyjnej z zakresu OŹE. Wartość dofinansowania: 43.200 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków; 

"Kompleksowe wykonanie oprogramowania służącego do komplementacji i doboru małych turbin wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych" (2012 r.) - projekt współfinansowany ze środków POKL  - "Wiedza, praktyka, kadry. Staże dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach" (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego). Wartość dofinansowania: 19.290 zł brutto.

"Gminny Energetyk" (2011 r.) - projekt badawczy polegający na opracowaniu platformy internetowej wraz z kursem e-learningowym przeznaczonym dla pracowników urzędów gmin i miast, zrealizowany we współpracy z AGH Kraków. Wartość dofinansowania: 15.000 zł netto, źródło: Program Bon na innowacje - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.